Sáng kiến


ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Hội đồng Khoa học

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng


Đăng ký tuần tự từ mục 1 đến mục 5. Khi hoàn thành nhấn nút Gửi đăng ký.

Các mục có dấu (*) là bắt buộc.


Địa chỉ Email (*): 

Địa chỉ Email thuộc Vietnam Airlines.

Read more