Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ÚNG DỤNG VAI

Là trung tâm hàng đầu tại Việt Nam nghiên cứu ứng dụng khai thác hàng không và du lịch, ẩm thực, văn hóa thể thao

 

VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG – VAI

Viện Khoa học hàng không, tên giao dịch quốc tế Vietnam Aviation Institute (viết tắt VAI) được thành lập ngày 10/01/1990 theo Quyết định số 28-TCHK của Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng (KHDD) Việt Nam).

Từ năm 1990 – 1996 Viện là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Tổng cục HKDD Việt Nam (nay là Cục Hàng không Việt Nam).

Từ năm 1996, Viện là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HKVN), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2011, Viện là đơn vị trực thuộc Tổng công ty HKVN – Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu..

Sau hơn 20 năm hoạt động, với sự quan tâm của Nhà nước và Tổng công ty HKVN cùng với cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành, Viện đã từng bước khẳng định vị trí của mình. Tổ chức cơ chế hoạt động của Viện từng giai đoạn được kiện toàn, đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Những lĩnh vực hoạt động chính của Viện bao gồm:

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ.

Viện đã chủ trì tổ chức triển khai và trực tiếp thực hiện được 168 nhiệm vụ KH, CN&MT cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành và cấp Tổng công ty HKVN thông qua các hình thức như: chương trình, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, đề án và các nhiệm vụ biên soạn tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm, trong đó có 04 đề tài cấp Nhà nước, 93 đề tài, đề án cấp bộ, ngành và 71 đề tài cấp Tổng công ty. Nhiều lĩnh vực KH&CN chuyên ngành được nghiên cứu như: kinh tế vận tải hàng không; kỹ thuật máy bay; luật hàng không; kỹ thuật xây dựng công trình hàng không; không lưu – không báo; khí tượng hàng không; môi trường hàng không; y tế hàng không. .v.v.

Kết quả của những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành kinh tế vận tải hàng không chủ yếu là các báo cáo phân tích, các luận chứng kinh tế – kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức kinh doanh và các dịch vụ hàng không đồng bộ, các tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành.

Những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành  kỹ thuật máy bay và trang thiết bị kỹ thuật mặt đất đã tạo tiền đề cho việc thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng vật tư, trang thiết bị và xây dựng các tiêu chuẩn, văn bản qui phạm kỹ thuật phục vụ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác máy bay và trang thiết bị kỹ thuật mặt đất.

Những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành kỹ thuật xây dựng cảng hàng không-sân bay đã góp phần qui hoạch, thiết kế, xây dựng phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay dân dụng ở Việt Nam. Một số tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về xây dựng công trình hàng không đã được Viện nghiên cứu, biên soạn và được Bộ GTVT, Cục HKVN ban hành, áp dụng.

Những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành không lưu – không báo và khí tượng hàng không đã góp phần tổ chức, khai thác vùng trời cho hoạt động hàng không dân dụng, thiết lập mạng đường bay trong không phận Việt Nam, ứng dụng công nghệ mới trong dẫn đường và giám sát, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị quản lý bay, xây dựng các phương thức dẫn đường theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn khai thác các sân bay có hoạt động hàng không dân dụng. Những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành khí tượng hàng không nâng cao chất lượng dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam.

Những nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành luật hàng không đã góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật chuyên ngành, trong đó có việc cung cấp những cơ sở lý luận cơ bản để xây dựng Luật HKDD Việt Nam đầu tiên năm 1991.Những nhiệm vụ KH&CN phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành đã cung cấp cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược phát triển, qui hoạch tổng thể và nhiều chính sách phát triển Ngành HKDD Việt Nam.

Những kết quả nghiên cứu về môi trường hàng không đã đề ra được nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với những tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh của Ngành HKDD Việt Nam.

Hợp tác với các tổ chức quốc tế Viện đã quản lý và thực hiện thành công hai dự án lớn do UNDP tài trợ cho Ngành HKDD Việt Nam là : VIE/89/016 về nâng cấp khí tượng hàng không và RAS/93/101 về nâng cấp công tác an toàn, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực hàng không, tìm kiếm cứu nguy và Anh ngữ hàng không.

Những năm qua Viện cũng đã chủ trì và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức thành công hai lần triển lãm thành tựu kinh tế – kỹ thuật hàng không; tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước; trong nhiều thời kỳ Viện còn là cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN Ngành HKDD Việt Nam và Tổng công ty HKVN.

  1. Lĩnh vực thông tin – thư viện Hàng không.

Viện có các ấn phẩm “Thông tin hàng không”, “Thông tin Kinh tế – Kỹ thuật hàng không” và nhiều thông tin chuyên đề; cung cấp tin nhanh về hoạt động hàng không trong nước và quốc tế. Thư viện Khoa học hàng không của Viện thường xuyên phục vụ các ban đọc trong và ngoài Tổng công ty HKVN.

  1. Lĩnh vực dịch vụ đào tạo.

Viện đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ hàng không cho các đối tượng trong và ngoài Tổng công ty HKVN; liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo hàng ngàn cử nhân ngoại ngữ. Đặc biệt Viện đã tổ chức lớp đào tạo về kinh tế – kỹ thuật hàng không cho các giáo viên Trường Đại học Giao thông vân tải và đào tạo về nghiệp vụ quản lý hàng không cho các cán bộ cao cấp của Hàng không Lào theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty HKVN.

Với những công lao đạt đuợc trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2010 Viện đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay Viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ Tổng công ty HKVN giao, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển VietnamAirlines ngày càng lớn mạnh.

Viện Khoa học Hàng không – VAI

  • Địa chỉ: 2/200, Đường Nguyễn Sơn – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – Hà nội
  • Tel:  (084) – 4 – 38272528; (084) – 4 – 38732732 (Ext: 2874)
  • Fax: (084) – 4 – 38272528
  • E-mail: info.vai@vietnamairlines.com
  • Website: https://vai.org.vn

...