Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VAI

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Viện Khoa học Hàng không – VAI

Trụ sở chính Viện Khoa học Hàng không – VAI
Địa chỉ: 2/200, Đường Nguyễn Sơn – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – Hà nội
Tel:  (084) – 4 – 38272528; (084) – 4 – 38732732 (Ext: 2874)
Fax: (084) – 4 – 38272528
E-mail: info.vai@vietnamairlines.com
Website: https://vai.org.vn
Lãnh đạo Viện Ông Phan Anh Vân
Viện trưởng
Tel:  (084) – 4 – 38272351
E-mail: vanpa.vai@vietnamairlines.com
Văn phòng – Đối ngoại Ông Dương Thắng Lợi
Chánh văn phòng – Đối ngoại
Tel:  (084) – 4 – 38273842
E-mail: loidt.vai@vietnamairlines.com ;  vanphong.vai@vietnamairlines.com
Kế Hoạch Ông Lương Nguyễn Khánh Hưng
Trưởng phòng
Tel:  (084) – 4 – 38732692
E-mail: hunglk.vai@vietnamairlines.com ; kehoach.vai@vietnamairlines.com
Tài chính kế toán Bà Lưu Thị Ngọc Châu
Trưởng phòng
Tel:  (084) – 4 – 38272358
E-mail: chauln.vai@vietnamairlines.com ;  taichinh.vai@vietnamairlines.com
Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng Ông Nguyễn Bùi Phong
Trưởng trung tâm
Tel:  (084) – 4 – 38733087
E-mail: phongnb.vai@vietnamairlines.com ;  nghiencuu.vai@vietnamairlines.com
Trung tâm Đào tạo Ông Vũ Công Dũng
Trưởng trung tâm
Tel:  (084) – 4 – 38733088
E-mail: dungvc.vai@vietnamairlines.com ;  daotao.vai@vietnamairlines.com
Trung tâm Thông tin & Tư vấn KHCN Bà Hoàng Ngọc Bích
Trưởng trung tâm
Tel:  (084) – 4 – 38732897
E-mail: bichhn@vietnamairlines.com ;  thongtin.vai@vietnamair
Trung tâm Dịch vụ KHCN Ông Vũ Đức Phú
Trưởng trung tâm
Tel:  (084) – 4 – 38733089
E-mail: phuvd.vai@vietnamairlines.com ;  dichvu.vai@vietnamairlines.com

Read more