Nhiệm vụ

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 • Nghiên cứu các nhiệm vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TCTy:
  • Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu tác nghiệp Hàng không”,
  • Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ Hàng không”,
  • Nhiệm vụ “Xây dựng dự thảo báo cáo thường niên” của TCTy năm 2008, 2009.
  • Nhiệm vụ “Xây dựng trang thông tin điện tử khoa học và công nghệ”.
 • Đề án nghiên cứu cấp Cục hàng không và cấp Bộ Giao thông Vận tải
 • Đề án “Xây dựng bản đồ tiếng ồn và các giải pháp giảm thiểu cho cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng”.
 • Đề án “Xây dựng bản đồ tiếng ồn và các giải pháp giảm thiểu cho cảng hàng không Quốc tế Nội Bài”.
 • Đề án bảo vệ môi trường “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam”.
 • Các nhiệm vụ khác

– Tham gia các buổi hội thảo đóng góp cho việc xây dựng đề cương các đề tài, nhiệm vụ,

– Tham gia các buổi nghiệm thu kết quả đề tài nhiệm vụ trong và ngoài Viện,

– Giúp việc Viện trưởng tham gia tổ đề án công nghiệp hàng không của TCTy.

Read more