Dịch vụ

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHCN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 • Nghiên cứu biên soạn “Quy trình duy tu bảo quản sân bay dân dụng.
 • Nghiên cứu biên soạn “Quy trình thi công mặt đường sân bay dân dụng.
 • Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn, định mức đặc thù trong XDCB của TCT HKVN.
 • Nghiên cứu biên soạn tài liệu khai thác bay của VNA trong mọi điều kiện thời tiết, khai thác trong điều kiệm giảm phân cách cao, hướng dẫn về trọng lượng và cân bằng máy bay.
 • Đánh giá thực trạng kho vật tư phụ tùng trang thiết bị mặt đất và các giải pháp tối ưu hoá mức dự trữ áp dụng tại xí nghiệp thương mại mặt đất Nội bài.
 • Nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai nghị định CP về chính sách cơ chế tài chính khuyến khích DN đầu tư KHCN.
 • Nghiên cứu hợp lý hoá quy trình phục vụ kỹ thuật sân đỗ cho các máy bay của VNA đi và đến SB Nội bài, Tân sơn nhất.
 • Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kỹ thuật chống sét cho các công trình Hàng không dân dụng Việt Nam.
 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn sân bay dân dụng.
 • Xây dựng mẫu quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị phụ thuộc khác và các văn phòng đại diện của Vietnam Airlines ở trong nước và nước ngoài.
 • Xây dựng và được ký ban hành 02 quy chế: Quy chế Tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty HKVN, Quy chế giám sát và Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HKVN.

Read more