CÁC SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Hội đồng Khoa học

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụngĐăng ký tuần tự từ mục 1 đến mục 5. Khi hoàn thành nhấn nút Gửi đăng ký.

Các mục có dấu (*) là bắt buộc.Địa chỉ Email (*):
Địa chỉ Email thuộc Vietnam Airlines.   

                   Quy chế Quản lý Đề tài KHCN                    Quy chế Hoạt động Sáng kiến                    Thư viện eBooks                   Hot-line: 0903489293