Tai nạn hàng không tăng đột biến trong năm 2016

Theo báo cáo về an toàn hàng không hàng năm, Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA) cho biết, số nạn nhân tử vong do tai nạn hàng không tăng trong năm 2016, nhưng tính về dài hạn thì giảm.

Theo báo cáo đánh giá an toàn hàng không hàng năm của IATA cho biết, đã xảy ra 65 vụ tai nạn hàng không trong năm 2016, giảm so với 68 vụ xảy ra cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, có tới 268 nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn hàng không, cao hơn nhiều so với 136 nạn nhân trong năm 2015. Tuy  nhiên con số này giảm đáng kể so với con số trung bình trong 5 năm là 371 nạn nhân/năm.

Tỷ lệ vụ tai nạn máy bay phản lực (được tính bằng tổn thất thân tàu bay/1 triệu chuyến bay) là 0,39 trong năm 2016 (nghĩa là cứ có 2,56 triệu chuyến bay thì xảy ra 1 vụ tổn thất lớn), cao hơn so với tỷ lệ 0,32 trong năm 2015 và tỷ lệ trung bình 0,36/năm trong 5 năm trở lại đây.

Số máy bay thương mại phản lực bị tổn thất về thân tàu tăng lên từ 10 chiếc trong năm 2015 lên 13 chiếc trong năm 2016, trong khi tỷ lệ trung bình trong 5 năm là 10,6 chiếc. Số máy bay động cơ cánh quạt có tổn thất về thân tàu là 8 chiếc, ngang bằng mức của năm 2015, nhưng cải thiện hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình trong 5 năm (19,6 chiếc).

Saharan Airlines – Hãng hàng không chi nhánh của Saharan Africa được IATA đánh giá là hãng hàng không có hoạt động khai thác an toàn tốt nhất trong thập kỷ qua, không có hành khách tử vong và không có tổn thất thân tàu bay.

Nguyễn Quỳnh Hoa – Sưu tầm, biên dịch và tổng hợp theo nguồn http://news.airwise.com/story/airline-fatal-accidents-rose-in-2016