Số lượng khách của Aeroflot tăng trong 9 tháng đầu năm 2016

aeroflot

Tập đoàn hàng không Nga – Aeroflot Group đã vận chuyển được 32,8 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2016, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hãng hãng hàng không Aeroflot Airlines (công ty con của Aeroflot Group) đã vận chuyển được 21,7 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Khách luân chuyển có thu (RPK) của Aeroflot Group tăng 13,1%, trong khi RPK của Aeroflot Airlines tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Ghế cung ứng (ASK) của Aeroflot Group tăng 8,8% và Aeroflot Airlines tăng 8,5% nên hệ số chuyên chở hành khách của Tập đoàn tăng 3,1% điểm, đạt 82,4% và của Hãng tăng 1,8% điểm, đạt 82%.

Trong tháng 9/2016, Aeroflot Group đã vận chuyển được 4,2 triệu lượt khách, tăng 11,6%. Aeroflot Airlines đã vận chuyển được 2,7 triệu lượt khách, tăng 11,8%.

Trên các tuyến bay nội địa, số lượng khách do Aeroflot Group vận chuyển được đã tăng 2,5% và RPK tương ứng tăng 6,2%, trong khi ASK vẫn giữ được mức ngang bằng với tháng 9/2016.

Số lượng khách do Aeroflot Airlines vận chuyển được trên các tuyến bay nội địa đã tăng 7,9% và RPK tương ứng tăng 3,5%, ASK giảm 1,4% so với tháng 9/2016.

Sự suy giảm ASK của Aeroflot chủ yếu do sự trì hoãn tiếp nhận máy bay và do có những điều chỉnh trong lịch bay của Hãng.

Nguyễn Quỳnh Hoa – Sưu tầm, biên dịch và tổng hợp theo nguồn http://www.breakingtravelnews.com/news/article/aeroflot-sees-passenger-numbers-increase-in-early-2016/