Lợi nhuận của Alaska Air giảm trong năm 2016

Hãng hàng không Mỹ – Alaska Air cho biết, lợi nhuận của Hãng trong quý IV và cả năm 2016 đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV/2016, lãi thực của Hãng giảm 40%, đạt 114 triệu USD, với doanh thu khai thác tăng 11%, đạt 1,52 tỷ USD, những chi phí khác tăng 14%, đạt 1,28 tỷ USD. Chi phí tăng chủ yếu do tăng lương và các khoản phúc lợi khác tăng 13% và chi phí nhiên liệu máy bay tăng 12%.

Trong quý IV/2016, Alaska Air Group đã vận chuyển được 8,75 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách luân chuyển có thu (RPM) tăng 13,1%, ghế cung ứng tăng 10,3% nên hệ số chuyên chở hành khách tăng 2% điểm, đạt 84,5%.

Năm 2016, lãi thực của Hãng giảm 4%, đạt 814 triệu USD, doanh thu khai thác tăng 6%, đạt 5,93 tỷ USD. Chi phí tăng 7%, đạt 4,58 tỷ USD.

Alaska Air giảm 123 triệu USD (tương đương 13%) cho chi phí nhiên liệu và chi phí bình ổn giá nhiên liệu trong năm 2016, đạt 831 triệu USD. Năm 2016 Alaska Air vận chuyển được 34,3 triệu lượt khách, tăng 7,5% so với năm 2015. Riêng Hãng hàng không chi nhánh Virgin America mới được Alaska Air tiếp nhận từ 14/12/2016 nên lượng khách tính thêm cho năm 2016 là không đáng kể.

Năm 2016 Alaska Air tiếp nhận thêm 19 máy bay B737-900ER, nâng tổng số đội máy bay của Hãng lên 155 chiếc. Riêng Virgin America khai thác 63 máy bay tính đến hết năm 2016.

Nguyễn Quỳnh Hoa – Sưu tầm, biên dịch và tổng hợp theo nguồn http://news.airwise.com/story/alaska-air-q4-full-year-profit-down