Cách có thể tránh được chi phí phát sinh khi thuê máy bay

Nghiên cứu mới cho thấy nhiều hãng hàng không sẽ cải thiện lợi nhuận bằng cách thuê máy bay ít đi.

Sylvain Bourjade và Catherine Muller- làm việc tại Trường kinh doanh Toulouse của Pháp đã phân tích dữ liệu của các hãng HK khác nhau trong 16 năm và thấy rằng “mức cho thuê tối ưu … cao hơn đáng kể so với tỷ lệ máy bay đã thuê trong các đội tàu bay toàn cầu trên toàn thế giới”.

Sở dĩ hợp đồng thuê máy bay trở thành một khoản chi phi không thể thu hồi được (cost sink) là do phát sinh  trong quá trình hãng hàng không chuyển trả máy bay lại cho bên cho thuê.

Khi một máy bay sắp kết thúc hợp đồng thuê lần đầu tiên, thường là sau khoảng thời gian từ 8- 12 năm, bên sở hữu (bên cho thuê) và bên khai thác (bên thuê) sẽ phải quyết định 1 số vấn đề.

Bên cho thuê phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tìm kiếm thị trường để cho thuê tiếp hay bán máy bay đó đi, còn bên thuê (hãng hàng không) sẽ phải quyết định xem có nên gia hạn hợp đồng thuê không hay là trả lại máy bay này.

Lý tưởng nhất là nếu là lựa chọn thứ 2 thì phải quyết định trước thời điểm kết thúc hợp đồng 2 năm. Còn trong trường hợp trả lại máy bay thì bên thuê phải thông báo cho bên cho thuê (bên sở hữu máy bay) trước 20 tháng.

Lưu ý này rất cần thiết để đảm bảo rằng hãng hàng không đáp ứng các điều kiện trả máy bay theo hợp đồng thuê đúng thời gian và tiết kiệm chi phí. Nếu những điều kiện đó không được bên thuê đáp ứng, bên cho thuê có thể từ chối nhận lại máy bay và có thể tính thêm chi phí cho việc chậm trả máy bay.

Mặc dù thực tế là gần một nửa đội máy bay trên toàn cầu là máy bay thuê, nhưng nhiều nhà khai thác vẫn phải rất khó khăn để quản lý việc chuyển trả máy bay thuê một cách hợp lý. Những lý do phổ biến là: không có kế hoạch, đánh giá thấp mong đợi của bên cho thuê và phát sinh thêm trong quá trình bảo trì máy bay.

Tập đoàn tư vấn IBA  ước tính rằng đối với mỗi máy bay thân hẹp, các hãng hàng không trung bình phải trả hơn mức cần thiết 1,65 triệu đô la để đáp ứng điều kiện tối thiểu về hoàn trả máy bay thuê, còn đối với mỗi chiếc máy bay thân rộng số tiền đó lên đến 3,9 triệu đô la.

Đối với máy bay thân hẹp, IBA ước tính điển hình số tiền vượt quá phải trả là 600.000 USD cho động cơ, 260.000 USD đối với các bộ phận máy bay và 150.000 USD đối với thân máy bay.

Trong mỗi trường hợp, nếu có kế hoạch trước sẽ tránh được công việc phải làm tại phút chót và tốn kém. Ví dụ, nên kiểm tra sức khỏe động cơ vào thời điểm 13 tháng trước khi kết thúc hợp đồng thuê và nên kiểm tra toàn diện về máy bay và hồ sơ của các bộ phận máy bay trước thời điểm kết thúc hợp đồng thuê 4 tháng.

Để tìm hiểu thêm về máy bay khi chuyển từ lần thuê đầu tiên sang lần thuê thứ hai, hãy nhận ấn bản tiếp theo của Inside MRO.

 

http://www.mro-network.com/airlines/avoidable-cost-leasing?NL=AW-022&Issue=AW-022_20170316_AW-022_696&sfvc4enews=42&cl=article_1&utm_rid=CPEN1000002351043&utm_campaign=9037&utm_medium=email&elq2=592ad33cff0e443e9e7eee370ab7a83b