Ủy ban an toàn vận tải quốc gia vươn tới mục tiêu phát triển ngành

Ủy ban an toàn vận tải quốc gia vươn tới mục tiêu phát triển ngành

Hàng năm, kể từ năm 1990 đến nay Ủy ban an toàn vận tải quốc gia (NTSB) đã công bố danh sách những vấn đề cần quan tâm (Most Wanted List). Năm ngoái NTSB đã thông qua kế hoạch hai...
read more