Singapore Airlines chọn Airbus để đại tu đội A380

Singapore Airlines chọn Airbus để đại tu đội A380

Hãng hàng không Singapore đã chọn Airbus để nâng cấp khoang hành khách cho 14 máy bay A380 mà hãng đang khai thác hiện nay. Chương trình nâng cấp này, được thực hiện tại công ty kỹ thuật SIA tại...
read more