Ryanair trì hoãn quy định mới đối với hành lý xách tay

Ryanair trì hoãn quy định mới đối với hành lý xách tay

Kế hoạch cắt giảm số lượng túi hành lý xách tay thông thường được phép mang lên máy bay từ 2 xuống còn 1 túi được Ryanair lùi từ ngày 1/11/2017 sang ngày 15/01/2018. Vào tháng 09/2017 Ryanair đã thông...
read more