EASA ban hành chỉ lệnh kỹ thuật khẩn cấp để ngăn chặn khả năng nổ A350

EASA ban hành chỉ lệnh kỹ thuật khẩn cấp để ngăn chặn khả năng nổ A350

EASA đã ban hành một chỉ lệnh khả phi khẩn cấp nhằm ngăn không cho máy bay Airbus A350 rơi vào tình trạng chất lỏng thủy lực bị quá nóng, dẫn đến khả năng phát nổ máy bay. Nhà sản...
read more
Vụ máy bay va chạm trên không do nguyên nhân tương tự như các sự cố trước đó

Vụ máy bay va chạm trên không do nguyên nhân tương tự như các sự cố trước đó

Các nhà điều tra ở Senegal đã mô tả chi tiết một số sự cố liên quan đến việc đọc không chính xác đồng hồ đo độ cao của chiếc thương mại British Aerospace 125 có liên quan đến vụ...
read more
644 thành viên Nghị viện EU nói Đồng ý với việc phòng ngừa các sự cố hàng không

644 thành viên Nghị viện EU nói Đồng ý với việc phòng ngừa các sự cố hàng không

Một hệ thống tập hợp và phân tích thông tin sự cố an toàn mới, có hiệu quả hơn sẽ giúp ngăn chặn những sự cố tương tự xẩy ra lần nữa. Quy định mới về báo cáo sự cố...
read more