Cách có thể tránh được chi phí phát sinh khi thuê máy bay

Cách có thể tránh được chi phí phát sinh khi thuê máy bay

Nghiên cứu mới cho thấy nhiều hãng hàng không sẽ cải thiện lợi nhuận bằng cách thuê máy bay ít đi. Sylvain Bourjade và Catherine Muller- làm việc tại Trường kinh doanh Toulouse của Pháp đã phân tích dữ liệu...
read more